Front-end giao diện người dùng WordPress

Nếu như Back-end là trang quản lý của admin, thì Front-end là giao diện bên ngoài mà người dùng truy cập và tương tác với website. Khi khách hàng truy cập trang web của bạn họ sẽ thấy giao diện Front-end.

Tổng quan Front-end trong WordPress

Ở đây là 1 giao diện Front-end mặt định khi bạn cài đặt WordPress mà mình chưa chỉnh sửa gì, nó rất đơn giản. Ở những bài sau, mình sẽ hướng dẫn bạn thay đổi giao diện này cho đẹp hơn. Còn bài này mình sẽ hướng dẫn bạn các thành phần của giao diện này.

Front-end giao diện người dùng WordPress

1 Menu Top : Cũng giống như Back-end, Nếu bạn đang đăng nhập tài khoản thì trên cùng trang web sẽ có thêm menu này để bạn dễ dàng quản lý, khi bạn thoát khoải tài khoản, thanh này sẽ mất. Bạn cũng có thể ẩn nó đi trong phần admin.

2 Tên Website

3 Slogan : Khẩu hiệu của website.

4 search : Một chức năng của WordPress giúp tìm kiếm thông tin trên WordPress.

5 Recent posts : Hiển thị các bài viết gần đây.

6 Recent comments : Hiển thị các comment mới nhất mà user gửi.

7 Archives : Mục lưu trữ, bài viết sẽ được liệt kê theo thời gian, xếp theo từng tháng.

8 Categories : Hiển thị các danh mục website, hiện tại chỉ có Uncategorized, sau này mình sẽ tạo thêm.

9 Meta : Các phần hỗ trợ thêm cho website như

  • Site admin : đi đên trang admin
  • Log Out : Thoát
  • Entries RSS : Đi đến RSS
  • Comments RSS : Đi đến RSS comment mới nhất.
  • WordPress.org : Đi đến WordPress.org

10 content : Đây là vùng lớn nhất trên giao diện, nơi hiển thị nội dung bài viết, page, hình ảnh, video….

11 Footer : Hiển thị các thông tin liên quan tới Website.