TikTok Comment


  Ở điện thoại dùng dùng link rút gọn ở điện thoại. Máy tính dùng link chuẩn máy tính

  Chọn server:
  sever_1sever_2sever_3sever_4sever_5sever_6sever_7sever_8sever_9

  Tốc độ server:

  Chọn loại cảm xúc:

  Số lượng:

  Tốc độ (0s-60s/1 like):

  Tổng Tiền:

  Ghi chú:

  Chú ý: 

  • Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  • Bắt buộc bật cmt công khai và tắt lọc bình luận như ảnh, vui lòng check kĩ và gửi cho khách hàng.