TikTok Follow

  https://www.tiktok.com/@testhihi Tuyệt đối k đổi USER trong quá trình chạy.
  Ở điện thoại dùng dùng link rút gọn ở điện thoại. Máy tính dùng link chuẩn máy tính

  Chọn server:
  Server 1Server 2Server 3Server 4Server 5Server 6Server 7Server 8Server 9
  Số lượng:

  Tốc độ (0s-60s/1 like):

  Tổng Tiền:

  Ghi chú:

  Chú ý:

  • Tuyệt đối không mua cùng lúc nhiều server, sub tính theo số lượng gốc có thể sẽ thiếu
  • Server 1 có thể dồn đơn, hiện tại sub đang rất chậm nên khuyến khích ae chia nhỏ số sub nhiều đơn mua liên tiếp.
  • Server 4 lên rất nhanh, gói ưu tiên cho ae đẩy đơn bật livestream.
  • server 1+4: đơn sẽ chạy trong 14 ngày, quá thời gian không chạy xong sẽ hoàn số tiền chưa chạy tự động về tài khoảnh để tránh tồn đơn.( có trừ 2k phí)
  • không sử dụng link dạng link @MS4wLjABAAAA…. là định dạng user sai. hãy đổi user và lấy link chuẩn user.
  • các đơn tiktok tại các server đều không bảo hành khi tụt.( có thể tụt ngay khi chạy)
  • Để chế độ công khai như ảnh, không đổi user_name trong quá trình chạy. và có tối thiểu 1 video.