FB buff Like cho Comment

  Chọn server:
  Server_6 - (Like việt, Lên nhanh nhất.) - 22 đServer_1 - (Like việt. like nhanh) - 10 đServer_7 - (Like việt. Lên trung bình.) - 5 đServer_9 - (Like việt. sale) - 1.9 đServer_2 - (Via việt. Tốc độ tốt) - 4 đServer_3 - (Like việt, Lên nhanh) - 7 đServer_8 -(Like việt. lên chậm đều) - 3 đ

  Tốc độ server:

  Chọn loại cảm xúc:

  Số lượng:

  Tốc độ (0s-60s/1 like):

  Tổng Tiền:

  Ghi chú: