Xác thực số điện thoại bằng Javascript đơn giản

Validate số điện thoại bằng Javascript đơn giản


 

Ở đây mình có liệt kê trước đầu số mới nhất các nhà mạng điện thoại:
Viettel: 09, 03
MobiFone: 09, 07
VinaPhone: 09, 08
Vietnamobile và Gmobile: 09, 05

Bây giờ chúng ta viết đoạn mã javascript sau để Validate số điện thoại theo đầu số mới nhất:

Giải thích
Ở đây các bạn có thể thấy mình dùng phương pháp Regex trong Javascirpt để kiểm tra:
var vnf_regex = /((09|03|07|08|05)+([0-9]{8})b)/g; Tạo một biểu thức Regex chính quy thuần (regular expression literal).
var mobile = $('#mobile').val(); Lấy giá trị được nhập vào ô số điện thoại.
vnf_regex.test(mobile) == false Nếu Số nhập vào khác với biểu thức đã tạo phía trên thì thông báo sai định dạng và ngược lại.

Bây giờ ta cùng thử một vài ví dụ:
Nhập số điện thoại đúng đầu số và đủ 10 số

Xác thực số điện thoại bằng Javascript đơn giản
Xác thực số điện thoại đúng

 

Nhập số điện thoại thừa số (11 số)

Xác thực số điện thoại bằng Javascript đơn giản
Xác thực số điện thoại sai

 

Nhập số điện thoại đủ số nhưng sai đầu số

Xác thực số điện thoại bằng Javascript đơn giản
Xác thực số điện thoại sai

 

Chúc các bạn thành công,
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn vui lòng gửi câu hỏi vào phần bình luận bên dưới, Vnfaster sẽ cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình!.