Tạo Gallery hình ảnh trong WordPress

4.2/5 – (1294 bình chọn)

Đôi khi 1 bài viết bạn cần nhiều hình ảnh để mình họa cho một đoạn, nếu bạn chèn từng hình ảnh sẽ làm cho trang trình bày không chuyên nghiệp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn tạo Gallery để chèn nhiều hình.

Đầu tiên bạn cũng Nhấp vào Add Media.

Tạo-Gallery-hình-ảnh-trong-WordPress-1

Sau đó bạn nhấp vào Create Gallery

Tạo-Gallery-hình-ảnh-trong-WordPress-2

Tại khung Create Gallery, bạn chọn những hình muốn đưa vào Gallery. Sau đó bạn nhấp vào Create a new Gallery.

Tại khung Edit Gallery, bạn có bỏ bớt hình bằng cách nhất dấu x phía trên góc phải hình muốn bỏ.

Tạo-Gallery-hình-ảnh-trong-WordPress-3

Trước khi chèn Gallery vừa tạo vào bài viết, bạn nên chỉnh sửa lại thông tin ảnh để tối ưu cho SEO cũng giúp người đọc dễ theo dõi hơn.

Bạn nhấp vào 1 hình cần sửa, Cột bên phải gồm:

GALLERY SETTINGS

  • Link To : Link khi nhấp vào hình.
  • Columns : Số cột bạn muốn, ví dụ như bạn có 4 hình, bạn muốn 4 hình này ở trên 1 dòng (Nghĩa là 4 cột) thì bạn chọn số 4, hay với 4 dòng bạn muốn tạo thành 2 hàng mỗi hàng 2 cột thì để số 2.
  • Size : Kích thước ảnh.

ATTACHMENT DETAILS

Phần này cũng tương tự như bài trước mình đã hướng dẫn.

Sau khi điền, bạn nhấp Insert gallery để gallery vào bài viết.

Tạo-Gallery-hình-ảnh-trong-WordPress-3

Lời kết

Với cách làm này, bạn sẽ có thể trình bày các bài viết nhiều ảnh một cách chuyên nghiệp hơn, 1 bài viết bạn có thể sử dụng nhiều Gallery ở những đoạn khác nhau.

Series Navigation