Sửa lỗi #121 – plugin WP Sync DB không đồng bộ database được giữa local và live site

WP Sync DB là plugin mình thường sử dụng để đồng bộ database giữa các site WordPress với nhau nhằm mục đích tạo staging site thử nghiệm plugin / theme mới. Đôi khi mình cũng dùng nó để đưa local site (trên máy tính) lên live site (trên máy chủ) sau khi xây dựng xong trên máy tính.

Mới đây khi cài đặt hệ thống web development trên máy Macbook Air (hệ điều hành Sierra 10.2) bằng Homebrew (nginx + Mariadb + php-fpm 5.6), mình gặp lỗi với WP Sync DB không chịu pull database từ live site xuống local site.

The connection failed, an unexpected error occurred, please contact support. (#121 – scope: ajax_verify_connection_to_remote_site)

Mò mẫm Google cả buổi mới tìm ra cách chữa. Mình chia sẻ lại ở bài viết này chủ yếu để sau này có gặp lại khỏi mất thời gian tìm kiếm.

Lỗi này xảy ra do php được tạo nên từ phiên bản cURL sử dụng giao thức SecureTransport. Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh

php -i | grep "SSL Version"

Nếu bạn thấy kết quả trả về có dòng sau, nghĩa là bạn cũng đang gặp lỗi tương tự:

SSL Version => SecureTransport

Để xử lý lỗi này, chúng ta cần phải cài đặt lại php bằng phiên bản cURL sử dụng giao thức OpenSSL thay vì SecureTransports. Chạy các lệnh dưới đây:

brew install --with-openssl curl
brew reinstall --with-homebrew-curl php56
brew services restart php56

Vậy là xong! Plugin WP Sync DB bây giờ đã có thể đồng bộ database từ live site xuống local site.

Nguồn: Github

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *