Quản lý Plugin trong WordPress

4.7/5 – (1316 bình chọn)

Quản lý Plugin trong WordRress cũng tương tự như quản lý Pages, Posts hay Media mình đã trình bày ở những bài trước.

Quản lý các Plugin

bạn vào Plugins > Installed Plugins

Quản lý Plugin trong WordPress

1 Thêm Plugin mới.

2 Tìm Plugin bạn đã cài, thường mình cũng không dùng chức năng này vì số Plugin không quá nhiều để gặp khó khăn trong tìm kiếm.

3 Gồm các tab

 • All : Tất cả Plugin đã cài.
 • Active : Những Plugin đã active.
 • Inactive : Những Plugin đã cài nhưng chưa active.
 • Recently Active : Những Plugin mới active.

4 Select box các actions : Bạn chọn nhiều Plugin để thao tác cùng lúc như:

 • Activate
 • Deactivate
 • Update
 • Delete

5 Vùng hiển thị thông tin Plugin, gồm

 • Plugin : Tên, và các chức năng như Activate, Deactivate, Edit, Delete.
 • Description : Mô tả Plugin

Để thay đổi cài đặt vùng này bạn có thể vào Screen Options

6 Screen Options

Quản lý Plugin trong WordPress

 • Columns : Cài đặt các cột hiển thị.
 • Pagination : Cài đặt số Plugin trên trang quản lý.

Lời Kết

Bài viết này giúp bạn dễ dàng quản lý các Plugin của mình cài đặt, cũng như các activate, Deactivate Pluguin. Sang bài sau mình sẽ hướng dẫn tiếp phần Editor của Plugin.

Series Navigation