Hướng dẫn tạo thêm nút mua hàng liên kết với các sàn TMĐT Lazda, Shopee, Tiki…

4.3/5 – (1337 bình chọn)

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo được các button mua hàng liên kết với các sàn thương mai điện tử. Mình sẽ hướng dẫn 2 cách, 1 cách sử dụng ACF và 1 cách sử dụng custom field mặc định của woocommerce.

Hướng dẫn tạo thêm nút mua hàng liên kết với các sàn TMĐT Lazda, Shopee, Tiki...Thêm nút liên kết mua hàng tại các sản thương mại điện tử

Cách 1 – Tạo button liên kết ngoài sử dụng kèm với plugin ACF

Đầu tiên các bạn tạo mới 1 field

Hướng dẫn tạo thêm nút mua hàng liên kết với các sàn TMĐT Lazda, Shopee, Tiki...
Tạo field mới trong ACF

Sau đó các bạn tạo các field như hình dưới đây giúp mình

Hướng dẫn tạo thêm nút mua hàng liên kết với các sàn TMĐT Lazda, Shopee, Tiki...
Tạo các field dạng text như hình

Các bạn chú ý đến phần mình khoanh đỏ.

Các field phải đúng tên, type chọn dạng text, hiển thị tại khu vực sản phẩm.

Hướng dẫn tạo thêm nút mua hàng liên kết với các sàn TMĐT Lazda, Shopee, Tiki...
Hiển thị trong admin ở product page

Sau đó các bạn dán đoạn code này vào file functions.php

Như vậy là xong

function btn_mua_hang(){
    if(get_field('san_lazada')){;?>
        
            
            Mua hàng tại Lazada
        
    
        
            
            Mua hàng tại Shopee
        
    
        
            
            Mua hàng tại Tiki
        
    

 

, phần css mình sẽ để ở cuối bài viết.

Cách 2 – Tạo button liên kết ngoài sử dụng custom field của woocommerce

Để tạo được btn mà không sử dụng đến plugin ACF thì các bạn có thể tham khảo bài viết.

Các tạo custom field woocommerce Hoặc đọc hết bài viết này.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo field trong admin.

function pttuan_fields_muahang() {
    global $woocommerce, $post;
    echo '
';     woocommerce_wp_text_input(         array(             'id'          => '_lazada',             'label'       => __( 'Lazada', 'woocommerce' )         )     );     woocommerce_wp_text_input(         array(             'id'          => '_shopee',             'label'       => __( 'Shopee', 'woocommerce' )         )     );     woocommerce_wp_text_input(         array(             'id'          => '_tiki',             'label'       => __( 'Tiki', 'woocommerce' )         )     );     echo '
'; }

 

Và hook vào vị trí ngay dưới giá để dễ thấy nhé.

add_action( 'woocommerce_product_options_pricing', 'pttuan_fields_muahang' );

 

Các bạn sẽ tìm thấy nó ở ngay dưới phần giá trong product page (admin).

Hướng dẫn tạo thêm nút mua hàng liên kết với các sàn TMĐT Lazda, Shopee, Tiki...
Hiển thị các nút vừa tạo ngay dưới giá sản phẩm.

Sau đó các bạn lưu giá trị lại bằng function

function pttuan_save_field_muahang( $post_id ){
    update_post_meta( $post_id, '_lazada', esc_attr( $_POST['_lazada'] ) );
    update_post_meta( $post_id, '_shopee', esc_attr( $_POST['_shopee'] ) );
    update_post_meta( $post_id, '_tiki', esc_attr( $_POST['_tiki'] ) );
}
add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'pttuan_save_field_muahang' );

 

Và kết quả cuối cùng là chúng ta đã lưu được dữ liệu. Để xuất ra ngoài thì các bạn thêm function này

function btn_mua_hang_2(){
     global $product;
     $lazada = $product->get_meta( '_lazada' );
     $shopee = $product->get_meta( '_shopee' );
     $tiki = $product->get_meta( '_tiki' );


    if($lazada){;?>
        
            
            Mua hàng tại Lazada
        
    
        
            
            Mua hàng tại Shopee
        
    
        
            
            Mua hàng tại Tiki
        
    

 

Thêm css cho các button mua hàng

Các bạn thêm đoạn css sau để giống demo nhé.

.btn-san {
    background: red;
    padding: 10px;
    width: 100%;
    display: block;
    text-align: center;
    color: #fff;
    border-radius: 7px;
    font-weight: 600;
    font-size: 20px;
    margin-bottom: 10px;
}
.btn-san.lazada-san {
    background: #10156e;
}
.btn-san.shop-san {
    background: #fd5e32;
}
.btn-san.tiki-san {
    background: #1a94ff;

 

Và kết quả cuối cùng sẽ như thế này.

Hướng dẫn tạo thêm nút mua hàng liên kết với các sàn TMĐT Lazda, Shopee, Tiki...

Chúc các bạn thành công.

Nguồn