Hướng dẫn cài đặt Media trong WordPress

4.5/5 – (1559 bình chọn)

Cài đặt Media liên quan đến các cài đặt tập tin upload, resize ảnh cũng như các tùy chọn lưu trữ file trên hosting, sever.

Hướng dẫn cài đặt Media

Đầu tiên, bạn vào Settings > Media.

Hướng dẫn cài đặt Media trong WordPress

Trong phần này có 2 nhóm cài đặt chính đó là cài đặt size ảnh, cắt hình ảnh và cài đặt lưu trữ.

Image sizes

Các cài đặt này sẽ giới hạn kích thước tối đa được sử dụng. Như vậy, khi bạn upload 1 ảnh lên WordPress, WordPress sẽ tạo ra 4 hình để sử dụng tùy vào từng trường hợp. Gồm

  • Ảnh gốc : Khi Có chỉnh sửa gì, WordPress sẽ dùng hình này để chỉnh sửa, vào tạo ra ảnh khác.
  • Thumbnail size : Kích thước ảnh nhỏ.
  • Crop thumbnail to exact dimensions (normally thumbnails are proportional) : Bạn check vào mục này để WordPress sẽ cắt đúng kích thước cài đặt nhằm đồng bộ khi hiển thị.
  • Medium size : Kích thước trung bình.
  • Large size : Kích thước ảnh lớn.

Như vậy chỉ có hình thumbnail mới cắt còn các hình lớn hơn sẽ giữ lại tỷ lệ ảnh gốc mà không bị cắt nhằm tránh mất một góc hình. Tùy vào vị trí, tùy vào theme mà WordPress sẽ sử dụng các hình khác nhau để hiển thị. Ví dụ như sử dụng hình thumb cho cách hình cạnh tiêu đề trong mục bài viết mới…

Uploading Files

Organize my uploads into month- and year-based folders : Bạn check vào mục này để WordPress lưu trữ hình ảnh theo thư mục được đặt tên theo tháng năm nhằm dễ quản lý trên hosting sau này.

Ví dụ

ecntt.com/wp-content/uploads/2016/07/Hướng-dẫn-Export-dữ-liệu-trong-WordPress-1.png

Lời kết

Trong phần Media, bạn có thể giữ nguyên mặc định nếu không có vấn đề gì về hosting như dung lượng lưu trữ thấp phải giảm kích thước ảnh để tiết kiệm.

Series Navigation