Học cách viết plugin cho WordPress

4.9/5 – (1711 bình chọn)

Plugin WordPress là gì?

Plugin WordPress là các module xử lý một chức năng nào đó. Plugin sẽ sử dụng các API do WordPress cung cấp để can thiệp vào bộ core thay vì sửa trực tiếp trong core.

Plugin sẽ sử dụng Action Hook và Filter Hook can thiệp vào Core của mã nguồn. Nếu bạn chưa hiểu rõ về những khái niệm này có thể đọc lại tại bài này.

Hướng dẫn cách tạo plugin trong WordPress

Để viết plugin WordPress trước tiên bạn cần vào thư mục plugin trong Theme của bạn.

Nếu sử dụng XAMPP trên localhost truy cập theo đường dẫn: C:xampphtdocstheme-cua-banwp-contentplugins

Bước 1: Tạo ra một thư mục mới đặt là Test hoặc bạn có thể đặt tên tùy ý

Học cách viết plugin cho WordPress

Bước 2: Tạo ra một file test.php với nội dung như sau:


Bước 3: Vào Plugin  -> Installed Plugins kích hoạt plugin => Ấn Active để kích hoạt

Học cách viết plugin cho WordPress

Đến đây thì bạn đã có một plugin rồi. Tuy nhiên nó vẫn chưa có gì bởi chúng ta chưa thêm bất cứ một đoạn mã functions nào vào đây.

Bước 4: Viết chức năng cho plugin

Thêm một functions vào test.php


Thêm CSS để style cho plugin

function css_styles() {
wp_register_style('css_styles',
plugins_url('doctype_styles_new.css', __FILE__));
wp_enqueue_style('css_styles');
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'css_styles');

Viết một file là doctype_styles_new.css để tùy chỉnh CSS

Bước 5: Vào file footer.php chèn đoạn shortcode vào nơi muốn hiển thị


Đây là plugin sử dụng Shortcode, ngoài ra cũng sử dụng Action Hook và Filter Hook nữa. Các đoạn chức năng trong tập tin tương tự như khi dùng file functions.php vậy.

Trong bài viết này mình có hướng dẫn Shortcode hiển thị bài viết mới nhất trong WordPress để thực hành bạn có thể dựa vào những gì mình hướng dẫn tự tạo một plugin để show bài viết mới.

Qua bài viết này Wiki Minh Duy đã hướng dẫn bạn cách viết plugin trong WordPress đơn giản nhất. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hành hãy bình luận bên dưới để được hỗ trợ.