Chuyển giá sản phẩm về nằm trên nút Add to cart với website WordPress và WooComerce

4.8/5 – (1865 bình chọn)

Mặc định một số theme, giá sản phẩm nằm dưới tên sản phẩm và trên mô tả sản phẩm.

chuyen gia san pham ve nam tren nut add to cart voi website wordpress va woocomerce

Vị trí này với một số bạn là bình thường, nhưng một số bạn không hợp nhãn, muốn chuyển nó xuống phía dưới mô tả và nằm trên nút Add to cart.

chuyen gia san pham ve nam tren nut add to cart voi website wordpress va woocomerce 1

Việc đơn giản là chúng ta thêm đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng

// Move WooCommerce price
remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 25 );