Chèn Video và tạo playlist trong WordPress

4.5/5 – (1860 bình chọn)

Những bài trước mình đã hướng dẫn bạn chèn ảnh, tạo gallery hình ảnh trong bài viết. Hôm nay để đi tiếp phần Posts, mình sẽ trình bày cách chèn Video và tạo playlist trong WordPress.

Upload và chèn video vào bài viết

Trong phần Post, bạn Add Media

Chèn-Video-và-tạo-playlist-trong-WordPress-1

Trong Insert Media, tab Upload Files, bạn Select Files, chọn những video bạn muốn upload.

Chèn-Video-và-tạo-playlist-trong-WordPress-2

Bạn chờ upload xong, Chọn video bạn muốn chèn vào bài viết. Bạn có thể chọn video để chỉ hiển thị những video trong Media Library cho dễ tìm.

Chèn-Video-và-tạo-playlist-trong-WordPress-3

Cột bên phải là các thông tin về video tương tự như hình ảnh:

  • URL
  • Title
  • Caption
  • Description

Sau đó nhấp Insert into post để chèn video vào bài viết, WordPress sử dụng HTML5 để play video.

Chèn-Video-và-tạo-playlist-trong-WordPress-4

Tạo playlist

Nếu bạn có nhiều video cùng chủ đề, hay là các phần của 1 video bạn có thể sử dụng chức năng playlist.

Bạn vào Add Media, chọn Create Video Playlist, sau đó bạn chọn video muốn tạo Playlist, Ở cột bên phải cũng là các thông tin về video.

Chèn-Video-và-tạo-playlist-trong-WordPress-5

Nhấp Create a new video playlist để tạo 1 playlist.

Chèn-Video-và-tạo-playlist-trong-WordPress-6

Bạn có thể thay đổi Caption, hay kéo thả để thay đổi thứ tự video trong playlist. Tiếp đến nhấp insert video playlist.

Chèn-Video-và-tạo-playlist-trong-WordPress-7

Lời kết

Như vậy qua bài viết này bạn có thể chèn 1 video, tạo một playlist dễ dàng với HTML5 mà không cần biết về code.

Series Navigation