Các điều kiện hiển thị phần tử trong WordPress

4.2/5 – (1589 bình chọn)

Khi làm việc với mã nguồn WordPress bạn sẽ phát hiện ra nhiều thứ hay ho. Nếu bạn là một người có trí tò mò và thích khám phá thì chắc chắn các điều kiện hiển thị trong WordPress cho một phần tử là một phần kiến thức không thể bỏ qua.

Thường gặp nhất là hiển thị tiêu đề ở trang chủ sẽ khác trang bài viết hoặc page. Hay giả sử bạn có một banner chỉ muốn nó hiện ở một chuyên mục WordPress còn các page khác thì không xuất hiện. Đó chính là điều kiện hiển thị mà bạn sẽ phải làm việc với nó.

Một số điều kiện hiển thị phần tử trong mã nguồn WordPress

is_home()

Điều kiện này sẽ áp dụng cho trang nào được đặt làm trang chủ.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm';

endif;

?>

is_front_page()

Điều kiện cũng gần giống như is_home nhưng có một sự khác biệt là sẽ áp điều kiện cho trang kể cả nó là trang tĩnh hay không. (Thông thường khi chưa cài đặt trang tĩnh thì WordPress sẽ đưa hết các post ra trang chủ. Và các bài viết mới xuất hiện sẽ đẩy các bài cũ sang trang 2, 3 vì vậy được gọi là trang động)

 php

if ( is_front_page() ):
echo '

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website

' ; endif ; ?>

is_single () và is_page ()

Khi đặt điều kiện này nó sẽ chỉ hiển thị ở trang bài viết hoặc page mà thôi.

 php

if ( is_single () ):
echo 'Bạn đang xem một bài đăng.' ;
endif ;

if ( is_page () ):
echo 'Đây là một trang' ;
endif ;

?>

Bạn cũng có thể nhắm tới một trang cụ thể:

 php

if ( is_page ( 'gioi-thieu' ) ):

?>

Chỉ hiện ở trang giới thiệu

php endif ; ?>

is_singular()

Hiển thị cho Custom Post Type.

is_category() và is_tag()

Điều kiện sẽ hiển thị ở chuyên mục và thẻ tag. Chẳng hạn chỉ hiển thị hình ảnh ở các chuyên mục như hiphop, rock:

 php

if ( is_category ( 'thu-thuat-wordpress' ) ):
echo 'Đây là chuyên mục WordPress' ;
endif ;

?>

Đối với Tag cũng tương tự

 php

if ( is_tag ( ' thu-thuat-wordpress ' ) ):

?>

 php endif ; ?>

is_archive()

Điều kiện này sẽ chỉ hiển thị phần tử ở trang lưu trữ.

is_tax()

Điều kiện hiển thị dành cho Custom Taxonomy.

is_post_type_archive()

Xác định xem truy vấn có dành cho trang lưu trữ loại bài đăng hiện có hay không. Điều kiện này sẽ sử dụng cho page sử dụng template.


Trường hợp điều kiện phủ định trong WordPress

Điều kiện phủ định sẽ loại trang không muốn hiển thị đi. Bằng cách thêm dấu “!” ở phía trước các điều kiện.

Ví dụ:

Mình sẽ loại trừ is_homepageis_front_page đi còn ở các page khác đều xuất hiệnKhi nắm rõ được cách sử dụng điều kiện bạn sẽ dễ dàng tùy biến WordPress hơn. Qua bài viết này mình hi vọng bạn đã cập nhật thêm cho mình một chút kiến thức hữu ích để áp dụng tốt cho công việc của mình.