Category Archives: Quản Trị Website

Cách đăng sản phẩm, dự án đơn giản

Để đăng sản phẩm, dự án lên website các bạn vui lòng xem video hoặc hướng dẫn bằng hình ảnh bên dưới Hướng dẫn đăng sản phẩm hoặc dự án mới bằng hình ảnh: Để thêm mới một sản phẩm, các bạn cần đăng nhập vào trang quản trị website với tài khoản đã cung […]

Cách đăng bài viết, tin tức đơn giản

Để đăng bài viết, tin tức lên website các bạn vui lòng xem video hướng dẫn hoặc làm theo các bước bên dưới Hướng dẫn đăng bài viết, tin tức mới bằng hình ảnh: Bài viết hay tin tức đều có cách đăng giống nhau, bạn truy cập vào trang quản trị Web bằng tài khoản được […]