Tạo thêm nhóm user mới trong WordPress với WPFront User Role Editor

4.3/5 – (1586 bình chọn)

Tiếp theo bài quản lý nhóm user trong wordpress bằng plugin WPFront User Role Editor, Mình sẽ hướng dẫn tạo thêm nhóm user mới trong WordPress với plugin này.

Tạo thêm nhóm user mới

Để tạo thêm nhóm user mới, bạn vào Roles > Add New.

Tạo thêm nhóm user mới trong WordPress

Bạn điền thông tin, set quyền hạn cho nhóm mới:

Display Name : Tên hiển thị.

Role Name : Tên nhóm, tên nhóm theo định dạng không dấu, khoản cách. (Khi bạn điền Display Name thì Role Name sẽ tự điền, xong bạn sửa lại cho hợp lý).

Ví dụ mình điền “Hỗ Trợ” Role Name sẽ tự tạo “h_tr” và mình đã sửa thành “ho_tro” cho đẹp.

Capabilities : Bạn set quyền cho nhóm này. Bạn check vào những quyền hạn nào mà bạn muốn nhóm này có. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy nó có rất nhiều. Nên plugin WPFront User Role Editor hỗ trợ một chức năng rất hay đó là copy từ một nhóm đã có rồi sửa lại.

Bạn chọn nhóm nào muốn copy, mình chọn Editor, rồi nhấn Apply. Lập tức các quyền nhóm Editor được copy cho nhóm mới, bạn chỉ cần chỉnh sửa lại một ít theo ý bạn.

Tạo thêm nhóm user mới trong WordPress

Cuối cùng nhấp Add New Role để lưu lại.

Tạo thêm nhóm user mới trong WordPress

Bạn thấy nhóm Hỗ Trợ mới tạo có type là CustomCapabilities là 39 bằng với nhóm mình copy (Mình chưa sửa).

Nếu bạn muốn các thành viên mới đăng ký sẽ thuộc nhóm này thì set Default cho nhóm này như bài trước mình hướng dẫn.

Lời Kết

Với việc thêm, sửa hay xóa nhóm user mà Plugin WPFront User Role Editor đem lại, sẽ giúp cho bạn dễ dàng quản lý thành viên của Website hay blog của mình.

Series Navigation