Sửa lỗi không import được sản phẩm bằng excel trong Woocommerce

4.1/5 – (175 bình chọn)

Bạn đã từng upload một file lên website sử dụng mã nguồn WordPress và gặp lỗi “Sorry, This File Type Is Not Permitted For Security Reasons”. Đây là một lỗi thường gặp đối với người dùng sử dụng mã nguồn WordPress. Chúng tôi sẽ cho bạn một cái nhìn sâu hơn về vấn đề này, việc tại sao lại gặp lỗi Sorry, This File Type Is Not Permitted For Security Reasons cũng như cách thức sửa nó.

Cách xử lý

Vào hosting mở file wp-config.php lên và chèn thêm đoạn code sau:

define('ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true);