Sử dụng WPFront User Role Editor để quản lý nhóm user

4.7/5 – (1094 bình chọn)

Bài trước trong khi hướng dẫn thêm 1 user hay sửa một user, mình đã đề cập đến nhóm user (role) trong WordPress. Tuy nhiên, WordPress không hiển thị quyền hạn của từng nhóm cũng như thêm nhóm mới. Để thao tác, chúng ta cần cài thêm Plugin WPFront User Role Editor.

Cài đặt Plugin Plugin WPFront User Role Editor

Sử dụng WPFront User Role Editor để quản lý nhóm user

Để cài đặt Plugin này bạn vào Plugins > Add NewSearch WPFront User Role Editor. Rồi nhấp Install now như trên hình. Bạn sẽ thấy plugin này khá phổ biến với hơn 50,000 lượt cài đặt và active.

Sử dụng WPFront User Role Editor để quản lý nhóm user

Sau khi cài đặt bạn activate plugin này luôn.

Khi kích hoạt plugin sẽ xuất hiện 1 menu Roles như trên hình.

Sử dụng WPFront User Role Editor để quản lý nhóm user

Quản lý nhóm user

Bạn vào Roles > All Roles

Giao diện phần All Roles cũng khá quen thuộc.

Sử dụng WPFront User Role Editor để quản lý nhóm user

1 Các tab phân loại nhóm.

2 Select box thao tác với nhiều nhóm được chọn.

3 Khung search 1 nhóm.

4 Vùng hiển thị các nhóm. Vùng này bao gồm

  • Display Name : Tên hiển thị.
  • Role Name : Tên nhóm.
  • Type : Built-In là những nhóm mặc định có sẵn, Custom là nhóm mình sẽ thêm bằng plugin này.
  • User Default : Nhóm mặc định khi thành viên đăng ký tài khoản sẽ được chuyển đến nhóm này. Để thay đổi, bạn rê chuột lên nhóm đó rồi chọn Default.
  • Users : Số users trong nhóm.
  • Capabilities : Số quyền hạn của nhóm.

Để xem, sửa quyên hạn 1 nhóm user, Bạn nhấp vào Edit

Sử dụng WPFront User Role Editor để quản lý nhóm user

Plugin sẽ liệt kê tất cả các quyền hạn của nhóm đang sửa, bạn có thể thay đổi rồi lưu lại (Update Role). Bạn có thể từ từ tìm hiểu các quyền hạn này, nếu bạn đã theo dõi serie của mình thì khi đọc vào có thể hiểu được từng quyền hạn. Bạn có thể nhấp vào dâu (?) để mở ra trang hướng dẫn.

Xóa Nhóm user

Bạn rê chuột lên nhóm user sẽ xuất hiện menu delete, bạn nhấp vào xóa. Riêng nhóm Administrator sẽ không xóa hay sửa được.

Nếu lỡ xóa bạn có thể vào Roles > Restore để khôi phục lại.

Lời kết

Với tính năng hỗ trợ quản lý user mạnh mẽ, Plugin WPFront User Role Editor sẽ không thể thiếu đối với các blog cho phép đăng ký thành viên, cũng nhưng các blog có nhiều thành viên. Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các thêm một nhóm mới.

Series Navigation