Sử dụng Editor trong Plugin WordPress

4.5/5 – (1434 bình chọn)

Cũng tương tự như Editor trong Appearance, Sử dụng Editor trong Plugin dùng để chỉnh sửa code của các Plugin. Tuy nhiên để sử dụng bạn cần có kiến thức lập trình nâng cao. Bài này chỉ giới thiệu cho bạn những kiến thức cơ bản, để khi cần chỉnh sửa bạn có thể dễ dàng hơn.

Sử dụng Editor trong Plugin

Để chỉnh sửa Plugin bạn vào Plugins > Editor.

Tương tự như Editor trong Appearance:

1 Tên file đang chỉnh sửa.

2 Trong select box này bạn chọn Plugin cần sửa rồi nhấp Select để sửa

3 Nội dung code file đang chỉnh sửa. Bạn chỉnh sửa trong khung này rồi nhấn lưu lại.

4 Cấu trúc file của Plugin, tùy từng Plugin mà có những file, cấu trúc khác nhau. Để sửa 1 file nào đó bạn nhấp vào file đó. Nội dung code của file sẽ được hiển thị trên mục mình đánh số (3).

Lời Kết

Sử dụng Editor trong Plugin WordPress khá khó khăn nếu bạn không có những kiến thức về lập trình. Qua bài này, mình chỉ trình bày sơ về cấu trúc mục Editor để khi bạn cần chỉnh sửa có thể dễ dàng thao tác hơn.

Series Navigation