Các hàm thông dụng trong WordPress

4.7/5 – (1144 bình chọn)

Nếu bạn đang muốn học lập trình Theme WordPress thì bạn cần phải tham khảo một số hàm thông dụng của nó. Mã nguồn WordPress có hàng trăm hàm khác nhau. Tuy nhiên bạn sẽ không cần phải biết hết mà chỉ cần dùng thành thạo hàm phổ biến là được.

Các hàm lấy dữ liệu trong Database

Để nội dung hiển thị được lên trình duyệt của bạn thì nó sẽ phải request tới cơ sở dữ liệu Database. Trên website sẽ có các hàm lấy dữ liệu thường dùng như:

 • the_title(): Lấy tiêu đề của bài viết.
 • the_content(): Lấy phần nội dung
 • the_permalink(): Lấy đường dẫn URL
 • the_post_thumbnail(): lấy ảnh làm thumbnail
 • the_excerpt(): Lấy đoạn mô tả ngắn
 • the_category(): Hiển thị chuyên mục của bài viết đó

Nếu bạn để ý sẽ có một số hàm viết có get ở phía trước. Ví dụ như get_the_title(), get_permalink(). Sự khác nhau giữa nó với the_title() và the_permalink đó là khi viết viết get_the_title cần phải thêm “echo” phía trước. Còn the_title không phải thêm gì cả.

Ví dụ:


Các hàm điều kiện WordPress

 • is_home(): Xác định xem truy vấn có dành cho trang chủ hay không
 • is_single(): Xác định có phải truy vấn cho một bài viết hay không
 • is_archive: Xác định truy vấn có cho trang lưu trữ hay không
 • is_search(): Truy vấn có phải tìm kiếm hay không

Đọc thêm: Các điều kiện hiển thị phần tử trong WordPress

Các hàm phổ biến khác trong WordPress

 • get_template_part(): Load một phần file khác vào file hiện tại
 • add_theme_support(): Đăng ký hỗ trợ một tính năng nào đó
 • get_search_form(): Hàm form tìm kiếm
 • add_image_size(): Đăng ký kích thước mới cho ảnh
 • get_header(): Nhúng tập tin header.php
 • get_sidebar(): Nhúng tập tin sidebar.php
 • get_footer(): Nhúng tập tin footer.php
 • get_the_time(): Lấy thời gian
 • get_the_date(): Lấy ngày
 • bloginfo(): Hiển thị thông tin về trang web hiện tại
 • get_post_format(): Truy xuất định dạng slug cho một bài đăng
 • add_filter(): Móc một chức năng hoặc phương thức với một hành động đã có
 • add_action(): Móc một chức năng vào một hành động cụ thể
 • get_search_query(): Lấy nội dung của biến truy vấn WordPress tìm kiếm

Kết luận: Trên đây là những hàm hay gặp nhất khi dùng WordPress. Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo tại https://codex.wordpress.org/Function_Reference hoặc https://developer.wordpress.org/reference/functions/ có nhiều hàm khác mà bạn chưa bao giờ gặp để nghiên cứu sâu hơn.