FB buff like bài viết speed

  Chọn server:
  [radio_custom radio_custom-sever class:server default:1 "server_6|Server_6 - (Like việt, Lên nhanh nhất.) - 22 đ" "server_1|Server_1 - (Like việt. like nhanh) - 10 đ" "server_7|Server_7 - (Like việt. Lên trung bình.) - 5 đ" "server_9|Server_9 - (Like việt. sale) - 2 đ" "server_2|Server_2 - (Via việt. Tốc độ tốt) - 4 đ" "server_3|Server_3 - (Like việt, Lên nhanh) - 7 đ" "server_8|Server_8 -(Like việt. lên chậm đều) - 3 đ" "server_1|Server_1" "server_2|Server_2" "server_3|Server_3" "server_3|Server_3" "server_4|Server_4" "server_5|Server_5"]

  Tốc độ server:

  Chọn loại cảm xúc:

  Số lượng:

  Tốc độ (0s-60s/1 like):

  Tổng Tiền:
  [calculated tongtien class:tong class:gia "sever_value*count*rate"]
  Ghi chú:

  Chú ý và Hướng dẫn

  • Tuyệt đối không mua 1 uid cùng lúc nhiều server
  • 1 uid có thể mua tối đa 30-50 lần tùy server. Like có thể tụt theo thời gian.
  • Server 1,6,7 có thể chia nhỏ số lượng mua nhiều lần liên tiếp cho 1 uid để đẩy nhanh hết mức.

  Tốc độ gói like

  Server 1: Lên luôn tốc độ nhanh lên đều. time chạy 24h/24h. Max 100k like/1 bài

  Server 2: có 3 mốc, nếu chọn chậm nó lên 3k là ngừng, 24h sau nên tiếp. hãy mua đủ sl done mua tiếp sẽ nhanh.

  Server 3: nên cài 1 lần cài max 1000. done mới mua tiếp, k mua dồn tới lúc k lên nổi like sl cao. k hỗ trợ bài đã chỉnh sửa

  Server 6: Tốc độ nhanh nhất và ổn định nhất, Like việt.

  Server 7: Like việt, Lên trung bình. Max 10K

  Server 8: Like việt, tốc độ tùy thời điểm, không được hủy nên không mua số lượng quá cao sẽ chậm khi lên cao

  Server 9: tối đa 1k like/1 đơn. gói sale.

  Các trường hợp hủy gói và k lên like

  bài viết có chỉnh sửa bài

  Nếu like group công khai ,video và live hãy test sl nhỏ trước, Dễ bị ẩn đơn 1 số server không chạy được.

  Bài viết sai link hoăc bài có tag người bị block tính năng fb sẽ ẩn.